Uzm. Belgin Üstün, Klinik Psikolog
Yönetim Kurulu Üyesi

EĞİTİM

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

PSİKOLOJİ LİSANS (2000-2004)

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS (2004-2008)

ADLİ PSİKOLOJİ DOKTORA (2016-…)

LİSANS TEZİ:                      6-16 yaş çocuklarında Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testinin,         Sosyokültürel Düzey ve Okul Başarısı Açısından Karşılaştırılması

 

YÜKSEK LİSANS                Yetiştirme Yurdu Deneyimi Olan Genç Yetişkinlerin Çocuklarının Duygusal ve Davranışsal Sorunları

TEZİ:

 

STAJ:                                     Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi (23.06.2003-08.08.2003)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi A.B.D  (Kasım-Şubat 2004 / Ocak-Haziran 2005)

 • Klinikte yürütülmekte olan Özgül Öğrenme Güçlüğü eğitimsel gruplarda yardımcı psikolog olarak görev yapma
 • Yüksek Lisans kapsamında Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalında 3 aylık staj deneyimi

EĞİTİM KURSLARI VE ALINAN SERTİFİKALAR:

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) Yenileme    – Gülsen Erden (Haziran/20

WISC-R Yorumlama ve Çocuk Sorunlarını Ayırt etme                                                      (Aralık/2004)

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Tanı ve Müdahale (Şubat/2005)

Oyun Terapisi (Süpervizyonlu) – Ferhunde ÖKTEM          (Nisan/2005)

Nöropsikolojik değerlendirme -Hatice Kafadar (2005)

Emotional availibility (Duygusal Ulaşılabilirlik)- Zeynep Biringen, Ph.D. (26-27 Şubat 2011)

Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeleri, İzleme ve Raporlama- UNICEF (27-28 Nisan 2013)

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV)- Deniz İlkiz Altınoğlu Dikmeer (Haziran/2016)

VERİLEN SEMİNERLER: LÖSEV– Çocuklarda İstendik Davranışların Kazandırılmasında Kullanılan Yöntemler (26-30 Ağustos 2005)

                                                Ankara Üniversitesi Gündüz Bakımevi – Normal Gelişim Dönemi ve Ebeveynlerin Bu Dönemle Başetme Becerileri (2015)

 

YAYINLAR:                          -Üstün, B. (2004). Stres ve Üreme. Türk Psikoloji Bülteni, 10 (34-35), 171-173.

-Erden, G., Üstün, B. (2007). Yeme Bozuklukları. Aysev, A., Tane, I. Yasemen (ed). Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ; Asimetri Paralel, Kadıköy İstanbul.

-Solmuş, T., Üstün, B. (2007). Bağlanma ve Impostor Sendromu: “Başarılı Bir Kadın Olduğum İçin Özür Dilerim”. Endüstüriyel Klinik Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Kuramdan Uygulamaya İş Yaşamında Psikoloji”. Ed: Solmuş, T. Betakitap.  

 

 

PROJE ASİSTANLIĞI:       Vineland Gelişimsel Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği (Uzm. Psk. Başak ALPAS-2005)

 

KONGRELER/                    I. Ulusal Psikoloji Kurultayı

BİLDİRİLER:

                                               VIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi “Psikoloji ve Sanat                                        _ Bireylerin Medeni Durumlarına Göre İntihar Olasılıklarının                                         Karşılaştırılması (Sözel Bildiri)

 

 1. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi “Bireyden Topluma Duyarlılık”_ 6-16 yaş çocuklarında Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testinin, Sosyokültürel Düzey ve Okul Başarısı Açısından Karşılaştırılması (Sözel Bildiri ve Bitirme Tezi)

 

XVIII. Mualla Öztürk Sempozyumu (15-16 Şubat 2005): Aile Terapileri II. Sempozyumu.

 

 1. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu_ Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri Ölçeği: Özgün bir ölçek (Sözel Bildiri)

 

                                                XII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

 

 1. Anadolu Psikiyatri Günleri “Psikiyatrik Bozukluklara Yatkınlıklar”

 

 1. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi “Nedir Bu Normal?”

 

KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE KABUL VE RED KURAMI 1. ULUSLAR ARASI KONGRESİ (sözel bildiri) – Gelişimsel Sapması Olan Bir Çocuğa Sahip Olmak: Ailenin Kabul ve Reddi, Erden, G., Üstün, B., Alkan, E. (22-24 Haziran 2006)

 

XVI. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi “Bebeklikten Erişkinliğe Ruh Sağlığı” (Poster bildiri) – Anasınıfı Çocuklarının Kurallara Uyma Davranışları ile Anne Babalarının Etkin Başetme Yöntemleri (20-23 Nisan 2006)

 

 1. Ulusal Psikoloji Kongresi (6 -8 Eylül 2006 / Ankara)

 

 1. Mualla Öztürk Sempozyumu (16 Şubat 2007): Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Hizmetleri

 

 1. Işık Savaşır Kongresi (14-15 Mayıs 2007)

 

 1. Ulusal Psikoloji Kongresi (2-5 Eylül 2008 / İstanbul)

 

XXII. Mualla Öztürk Sempozyumu (19-20 Şubat 2009) : Çocukluk Çağında Psikofarmakoloji

 

XIX. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (14-17 Nisan 2009 / Antakya) (poster bildiri 1): Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Olan ve Olmayan Çocukların Annelerinin Çocuk Yetiştirme Stillerinin Karşılaştırılması. Üstün, B., Öker Aycan, İ., Altınoğlu Dikmeer, İ., Erdoğan, G., Yıldırım, N., Alpas, B., Soykan Aysev, A.

 

XIX. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (14-17 Nisan 2009 / Antakya) (poster bildiri 2): Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitsel Tedavi Grupları İçin İdeal Süre Ne Olmalıdır? Altınoğlu Dikmeer, İ., Yıldırım, N., Erdoğan, G., Alpas, B., Öker Aycan, İ., Üstün, B., Soykan Aysev, A.

 

Cinsel İstismarı ve İhmalini Önleme Kongresi –                       27-30 Eylül 2009

 

XXIII. Mualla Öztürk Sempozyumu (1-2 Mart 2010): Yaşam Boyu Asperger Bozukluğu

 

 1. Ulusal Psikoloji Kongresi (14-17 Nisan 2010 / Mersin) (panel1) – Yetiştirme yurdu Deneyimi Olan Yetişkinlerin Çocuklarının Duygusal ve Davranışsal Sorunları

 

 1. Ulusal Psikoloji Kongresi (14-17 Nisan 2010 / Mersin) (panel2) – Vaka Sunumu Üzerinden Duygusal Ulaşılabilirlik Ölçeği

 

XXIV. Prof. Dr. Mualla Öztürk Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu– Prof. Dr. Zeynep Biringen tarafından verilen Duygusal Ulaşılabilirlik Eğitimi. (26-27 Şubat 2011).

 

XXIV. Prof. Dr. Mualla Öztürk Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Bebek Ruh Sağlığı uygulamalarından bir örnek. Prof. Dr. Melda Akçakın, Uzm. Psk. Başak Alpas Elbek, Uzm. Psk. Belgin Üstün Güllü (Duygusal Ulaşılabilirlik Ölçeği), Uzm. Psk. Oya Özalp Kartal, Doç. Dr. Cihat Kağan Gürkan, Prof. Dr. Neşe Erol.

 

Prof.Dr. Mualla Öztürk anısına 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu-Kurum Bakımından Topluma Geçiş Sürecinde Çocuklar (18-19 Şubat 2013)

                                               

                                                UNICEF Türkiye ile Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ağı’nın ortak yürüttüğü “Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi” çalışması kapsamında “Çocuğa Karşı Şiddet Göstergeleri, İzleme
ve Raporlama” Eğitimi (27/28 Nisan 2013)

 

Prof.Dr. Mualla Öztürk anısına 27. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu-Okul Çağında Özgül Öğrenme Bozukluğu (24-25 Şubat 2014)

 

Ankara Üniversitesi ve Otistik Çocuklar Tanı Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin “Otizm Farkındalık Ayı” nedeniyle düzenlenmiş olduğu “Toplumla Buluşma Konferansı”- 4 Nisan 2014.

 

 1. Ulusal Psikoloji Kongresi – Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Tanı Tedavi ve İzleme (panel). Erol, N., Akçakın, M., Alpas, B., Üstün Güllü, B., Pamir Akın, D. (9-12 Nisan 2014)

 

 1. Ulusal Psikoloji Kongresi – Çocuğa Karşı Şiddetin, Tanınması, Değerlendirilmesi ve Müdahale Yaklaşımları. (çalışma grubu). Erol, N., Savur, E., Üstün Güllü, B., Gül, H., Pamir Akın, D. (9 Nisan 2014)

 

14th Waimh World Congress- Edinburgh (Babies: Their Contributions – Our Responsibilities). Emotional Availibility in Early Mother-Child Interactions for Children with Autism Spectrum Disorders, Other Psychiatric Disorders and Developmental Delay (poster). Akın, D., Gullu, B., Gul, H., Alpas, B., Akcakin, M. & Erol, N. (14 – 18 June, 2014)

 

Prof.Dr. Mualla Öztürk anısına 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu-Otizm Yelpazesi Bozukluğu. (panel). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Otizm Uygulama Ve Araştırma Merkezinde Yapılan Uygulamalar (25-26 Şubat 2016).

 

 1. Adli Psikoloji Sempozyumu. – Ebeveyn Yabancılaştırması. (Sözel bildiri) (12-13 Mayıs 2017).

DERNEKLER:                      Türk Psikologlar Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi (Yedek)

                                                2008-2010

Bebek Ruh Sağlığı Derneği-Denetleme Kurulu Üyesi

2007-2009 / 2009-2011

Bebek Ruh Sağlığı Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi -Sayman

2015-2016

Bebek Ruh Sağlığı Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi

2016-…

 

 

YABANCI DİL:                    İngilizce-orta düzey

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi TÖMER İngilizce Kursu Diploması

BİLGİSAYAR:                     Excel, Word, Windows, SPSS