Yrd. Doç. Dr. Elif Göçek, Klinik Psikolog
Yönetim Kurulu Başkanı

EĞİTİM:

2007 Doktora:  OISE / University of Toronto (OISE/UT)

Okul ve Çocuk Klinik Psikoloji Programı -School and Child Clinical Psychology

1996 Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Klinik Psikoloji

1990 Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Psikoloji

İŞ DENEYİMİ:

  • 2012-Halen Öğretim Üyesi

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen Alt-dal Direktörü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

  • 2007 – 2012   Öğretim Üyesi

Yeditepe Üniversitesi- Psikoloji bölümü

  • 2001–2003       Ph. D. Internship.  C. M. Hincks Dellcrest Centre for Children’s Mental Health
  • 2000- 2003     Araştırma Görevlisi

OISE / University of Toronto

  • 2000–2001       Ph. D. Practicum.  Center For Addiction and Mental Health, Toronto
  • 1992–1998      Uzm.Klinik Psikolog

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Bölümü
                                                        

Yayınlar ve Basılmış  Bildiriler

Göçek, E. (Yayında) . Oyun Terapisi ve Duygular. In A. Dost-Gözkân, N. Kafescioğlu, D. Tahiroğlu (Ed.) , Gelişim Psikolojisi ve Terapi Perspektifinden Oyun. İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları.

Göçek, E., Cohen, C., & Greenbaum, R. (2008). Mothers’ Mental State Language and Emotional Availability. VDM – Verlag Dr. Müller. Germany

ISBN: 978-3639041064

 

Göçek, E. (2012). İzle, Bekle ve Merak Et – Anne-Bebek/ Çocuk  Tedavisi. Bebek Ruh Sağlığı XXIV.. Prof. Dr. Mualla Öztürk Bebek Ruh Sağlığı Sempozyum Özet Kitapçığı,

Ankara Üniversitesi Yayınları.

 

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan  Sözlü Bildiriler ve Posterlerden Bazıları:

Göçek, E. (2017). Türk Psikologlar Derneği. 2. Travma Sempozyumu. Toplumsal Travmaları Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Göçek, E. (2017). İstanbul Üniversitesi PDR Günleri. Çocuk İstismarını Önlemede Sağaltım, Rehabilitasyon ve Koruma

Göçek, E. (2017). İstanbul Bilgi Üniversitesi. Açık Üniversite Konferansları- Terör ve Toplumsal Travma: Nasıl Başa çıkabilirizÇocuk ve Terör: Terörle Büyümek

Göçek, E. (2016). Açev-Diyarbakır. Şiddet ve Travmaya Maruz Kalmış Çocuklarla Eğitim

Göçek, E. (2016). Büyük Ankara Koleji- PDR Aile Sempozyumu-Akranlar Arası Okulda Şiddet

Göçek, E. (2016). İstanbul Bilgi Üniversitesi. 1. Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici çalışmalar Kongresi– Şiddet ve Travmada Çocuğu Korumak Atölye çalışması.

Göçek, E. (2015). – İstanbul Bilgi Üniversitesi -Savaş Ortasında  Çocuk Olmak Paneli

Göçek, E. (2015).  Koruncuk Vakfı Anne Baba Okulu-Erken Çocukluk Gelişimi

Göçek, E., Yılmaz, D., Buldur, N., Koloğlugil, D. (2014). Eyes to eyes; mind to mind: pathways to creative thinking, emotion recognition and social competence in childhood. 14. World Congress of the World Association for Infant Mental Health, Edinburgh. Poster Sunumu

Göçek, E., Yılmaz, D., Buldur, N., Koloğlugil, D. (2013). Emotion Recognition Ability in Turkish Mother-Adolescent Dyads and its Relationship to Maternal Attachment and Adolescents‘ Behavior Problems. Regional Conference of the International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology,. Ankara. Sözlü Sunum

Göçek, E. (2013). Sakin Şehir Adalar ve Farkındalık Terapisi. 1. Adalar Sempozyumu, İstanbul. Sözlü Sunum

Göçek, E. (2013). Oyun Terapisinde Duygular. Işık Savaşır Sempozyumu, İstanbul

Göçek, E. (2011). İzle, Bekle ve Merak Et (Watch, Wait, and Wonder)- Anne-bebek terapisi. 24. Prof. Dr. Mualla Öztürk Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu, Ankara.

Göçek, E. (2011). Oyun ve Okul. 13. Rehberlik Sempozyumu, İstanbul.

Göçek, E. (2011). Çocuk İstismarını önlemede, sağaltım, rehabilitasyon ve koruma. Çocuk       İstismarını Önleme Sempozyumu, İstanbul.

Göçek, E. (2010). İzle, Bekle ve Merak Et (Watch, Wait, and Wonder)- Anne-bebek terapisi.     16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin

Göçek, E. (2008). Mothers’ Mental State Language and Emotional Availability in Clinical vs. Nonclinical Populations. 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), İstanbul.

Göçek, E. (1998). Çalışan ve çalışmayan annelerin anksiyete ve kendine güvenlerinin karşılaştırılması. 8. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, Sapanca.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Bebek Ruh Sağlığı Derneği- Başkan (halen)

World Association for Infant Mental Health

Türk Psikologlar Derneği

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu

 

YABANCI DİLLER:

İngilizce ve Fransızca