Bebek Ruh Sağlığı Derneği’nin Amacı

Derneğimizin en önemli amacı Bebek Ruh Sağlığı’nın önemini Türk toplumuna duyurmaktır. Hamilelik dönemi ve doğumdan sonraki ilk üç yıl insan yaşamının en önemli yılları arasındadır. Bebeklerin biyolojik, nörofizyolojik ve psikososyal gelişimlerinde çok önemli ilerlemeler bu yıllarda olur. Bu dönemde kendilerini tam olarak ifade edemeyen bebeklerin gereksinimlerini topluma duyurmak ve onlar için risk oluşturabilecek etmenleri ortadan kaldırmak koruyucu ruh sağlığı alanında çalışan derneğimizin önemli bir misyonudur. Bebek Ruh Sağlığı Derneği’nin hedefleri arasında:

• Doğum öncesinden başlayarak anne-baba ve bebeğin ruh sağlığını korumak ve toplumu bilinçlendirmek

• Bebeğin ruh sağlığı ve gelişim özelliklerinin ebeveynler ve bakıcılar tarafından bilinmesini sağlamak

• Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ebeveynlik bilgilerini toplumla paylaşmak

• Bebek sağlığı alanında çalışan uzmanların eğitimi ve ortak bir zeminde buluşma imkanını sağlamak

• Bebek gelişiminde risk ve koruyucu etmenlerinin tanıtılması ve gerekli önlemlerin alınmasını desteklemek

• Bebeklerin gelişimsel ve ruhsal bozukluklarının erken tanısı ve tedavisinde eğitim ve araştırma çalışmalarının yapılmasını desteklemek

• Bebek ve Çocuk Hakları Sözleşmeleri doğrultusunda alanda çalışmalarda bulunmak yer almaktadır.

Bebek Ruh Sağlığı Derneği’nin Amacı

Derneğimizin en önemli amacı Bebek Ruh Sağlığı’nın önemini Türk toplumuna duyurmaktır. Hamilelik dönemi ve doğumdan sonraki ilk üç yıl insan yaşamının en önemli yılları arasındadır. Bebeklerin biyolojik, nörofizyolojik ve psikososyal gelişimlerinde çok önemli ilerlemeler bu yıllarda olur. Bu dönemde kendilerini tam olarak ifade edemeyen bebeklerin gereksinimlerini topluma duyurmak ve onlar için risk oluşturabilecek etmenleri ortadan kaldırmak koruyucu ruh sağlığı alanında çalışan derneğimizin önemli bir misyonudur. Bebek Ruh Sağlığı Derneği’nin hedefleri arasında:

• Doğum öncesinden başlayarak anne-baba ve bebeğin ruh sağlığını korumak ve toplumu bilinçlendirmek

• Bebeğin ruh sağlığı ve gelişim özelliklerinin ebeveynler ve bakıcılar tarafından bilinmesini sağlamak

• Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ebeveynlik bilgilerini toplumla paylaşmak

• Bebek sağlığı alanında çalışan uzmanların eğitimi ve ortak bir zeminde buluşma imkanını sağlamak

• Bebek gelişiminde risk ve koruyucu etmenlerinin tanıtılması ve gerekli önlemlerin alınmasını desteklemek

• Bebeklerin gelişimsel ve ruhsal bozukluklarının erken tanısı ve tedavisinde eğitim ve araştırma çalışmalarının yapılmasını desteklemek

• Bebek ve Çocuk Hakları Sözleşmeleri doğrultusunda alanda çalışmalarda bulunmak yer almaktadır.