Lisans eğitimi süresince Psikoloji ve Dilbilimi bölümlerinde çift ana dal yaparak 2011 senesinde New York Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Çocuk Ergen Alt Dalı)’na başlamış ve yüksek lisans eğitimi süresince Psikoterapi Süreç Araştırmaları Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak çalışmıştır. 2016 senesinde ‘Çocuk Psikoterapisi’nde Duygu İfadesi ve Regülasyon: Psikopatoloji ve Terapi Süreci Bağlamında Duygulanımın Ölçülmesi’ başlıklı tezi ile mezun olmuştur. Yüksek lisanstan itibaren klinik psikolog olarak çalışmakta, duygusal ve gelişimsel sorunlar yaşayan çocuk-ergen ve ailelerine destek vermektedir. 2019 senesinde FMV Işık Üniversitesi’nde Çocuk-Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başlamıştır. Yine aynı üniversitede yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve psikoloji lisans programında ders vermektedir.

Lisans eğitimi süresince Psikoloji ve Dilbilimi bölümlerinde çift ana dal yaparak 2011 senesinde New York Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Çocuk Ergen Alt Dalı)’na başlamış ve yüksek lisans eğitimi süresince Psikoterapi Süreç Araştırmaları Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak çalışmıştır. 2016 senesinde ‘Çocuk Psikoterapisi’nde Duygu İfadesi ve Regülasyon: Psikopatoloji ve Terapi Süreci Bağlamında Duygulanımın Ölçülmesi’ başlıklı tezi ile mezun olmuştur. Yüksek lisanstan itibaren klinik psikolog olarak çalışmakta, duygusal ve gelişimsel sorunlar yaşayan çocuk-ergen ve ailelerine destek vermektedir. 2019 senesinde FMV Işık Üniversitesi’nde Çocuk-Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başlamıştır. Yine aynı üniversitede yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve psikoloji lisans programında ders vermektedir.