Bebek Ruh Sağlığı Nedir?

“Bebek Ruh Sağlığı”, bebeğin doğumdan üç yaşa kadar sosyal ve duygusal olarak sağlıklı gelişimini ve kapasitesini optimal düzeyde kullanabilmesini hedefler. Bu nedenle, bebeklerin ve ailelerinin ruhsal problemlerinde koruyucu önlemler geliştirmek veya gerektiğinde müdehaleler uygulamak bebek ruh sağlığı uygulamalarında en temel noktalardır. Bu önlem ve müdehalelerin bilimsel temelleri de günümüzde gerçekleşen pek çok araştırma ve uygulama ile sabittir.

Son yıllarda Gelişim Psikolojisi, Noro-Psikoloji, Bilişsel Psikoloji ve Psikanaliz gibi, bebeklik çağına farklı açılardan bakan disiplinlerin bilimsel araştırmalara daha çok önem vermesi ve ileri yaşlarda oluşan kişilik özellikleri veya patolojilerin izlerinin erken dönem yaşantıları ile ilişkilendirildiği ciddi çalışmaların artması, bebek ruh sağlığının önemini daha da arttırmaktadır.

Bebek Ruh Sağlığı çalışanlarının en önemli misyonu; tüm bebeklerin ve çocukların hayata sağlam bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle bebek ve çocukların hayatına katılan yetişkinlerin de ruhsal ve bilişsel olarak desteklenmesi, toplumumuzun ve geleceğimizin daha parlak olmasını sağlamak yönünde bir çabadır. Hayatın ilk üç yılındaki duygusal yaşantıların doyurucu olması, kişinin yaşam boyu sağlığının ve iyiliğinin temellerini atmaktadır. Tüm bu bilgiler ve araştırmalar da “Bebek Ruh Sağlığı”nın önemini her geçen gün daha çok arttırmaktadır.

Bebek Ruh Sağlığı Nedir?

“Bebek Ruh Sağlığı”, bebeğin doğumdan üç yaşa kadar sosyal ve duygusal olarak sağlıklı gelişimini ve kapasitesini optimal düzeyde kullanabilmesini hedefler. Bu nedenle, bebeklerin ve ailelerinin ruhsal problemlerinde koruyucu önlemler geliştirmek veya gerektiğinde müdehaleler uygulamak bebek ruh sağlığı uygulamalarında en temel noktalardır. Bu önlem ve müdehalelerin bilimsel temelleri de günümüzde gerçekleşen pek çok araştırma ve uygulama ile sabittir.

Son yıllarda Gelişim Psikolojisi, Noro-Psikoloji, Bilişsel Psikoloji ve Psikanaliz gibi, bebeklik çağına farklı açılardan bakan disiplinlerin bilimsel araştırmalara daha çok önem vermesi ve ileri yaşlarda oluşan kişilik özellikleri veya patolojilerin izlerinin erken dönem yaşantıları ile ilişkilendirildiği ciddi çalışmaların artması, bebek ruh sağlığının önemini daha da arttırmaktadır.

Bebek Ruh Sağlığı çalışanlarının en önemli misyonu; tüm bebeklerin ve çocukların hayata sağlam bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle bebek ve çocukların hayatına katılan yetişkinlerin de ruhsal ve bilişsel olarak desteklenmesi, toplumumuzun ve geleceğimizin daha parlak olmasını sağlamak yönünde bir çabadır. Hayatın ilk üç yılındaki duygusal yaşantıların doyurucu olması, kişinin yaşam boyu sağlığının ve iyiliğinin temellerini atmaktadır. Tüm bu bilgiler ve araştırmalar da “Bebek Ruh Sağlığı”nın önemini her geçen gün daha çok arttırmaktadır.