Oyun ve oyuncak çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişimi için
oldukça önemlidir. Bunlar aracılığıyla çocuklar kendilerini ve etraflarındaki dünyayı
öğrenirler. Kendine güvenen, yaratıcı ve mutlu çocuklar yetiştirmede kilit rol oynarlar.

 • Çocuklar oyuncakları nasıl kavrayıp kullanacaklarını öğrendiğinde motor becerilerini
  etkili bir şekilde kullanırlar, çeşitli kas grupları hareket halindedir. El ve parmak
  kasları gibi küçük kas gruplarını kullandıkları oyuncaklarda ince motor becerileri
  gelişir; büyük kas gruplarını kullandıkları oyuncaklarda ise kaba motor becerileri
  gelişir. Aynı zamanda el ve göz koordinasyonları güçlenir.
 • Oyuncaklar ile çocukların kısa ve uzun süreli belleği, dikkat seviyesi ve süresi gelişir.
  Aynı zamanda çocukluk yıllarında gelişen zihinsel gelişim, dil ve matematik
  becerilerinin de gelişmesine olanak sağlar. Büyüklük, şekil, sayı, renk ve boyut gibi
  pek çok kavram oyuncaklar aracılığıyla öğrenilir.
 • Çocuklar oyuncaklar aracılığıyla kendi iç dünyalarını daha iyi tanırlar, kelimeler ile
  ifade edemedikleri duygularını oyuncaklar ile anlatabilirler, hayal etme güçleri ve
  yaratıcılıkları gelişir. Özellikle oyuncak bebekler, kuklalar gibi çocuğun empati
  duygusunu geliştiren oyuncaklar oldukça değerlidirler. Kuklalar yardımıyla hikayeler
  okunabilir ya da kuklalar yardımıyla çocuklar kendi hikayelerini oluşturabilirler. Bu
  sayede empati duygusu gelişen çocuklar daha kolay çözüm üretebilirler, sosyal
  ilişkileri desteklenir.
 • Oyuncaklar aracılığıyla çocuklar oyun arkadaşları ile, ebeveynleri ile etkileşime
  geçerler. İletişim becerileri gelişir, küçük çocuklar oyuncaklardan duydukları sesleri
  ve konuşmaları taklit ederler ve bu sayede doğal ortamlarında yeni kelimeler
  öğrenirler.