Aylin İlden Koçkar 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede 1999 yılında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora (2006) derecelerini tamamlamıştır. 2013 yılında Klinik Psikoloji alanında doçent, 2018’de profesör olmuştur. 1998-2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı’nda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çalışmıştır. 2007-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi ile Atılım Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik yaşamına devam etmiştir. Doktora sonrasında Hollanda Hükümeti Yüksek Öğretim Kurumu ile Merkezleri Hollanda’da bulunan International Child Development Initiatives (ICDI) ve Sardes tarafından düzenlenen “Early Childhood Development Diploma” eğitimini tamamlamıştır. Dr. Koçkar, Video Geribildirimli Olumlu Ebeveynlik, Filial Terapi ve Çocuk Odaklı Oyun Terapisi uygulayıcısıdır. “Video Geribildirimi ile Olumlu Ebeveynlik ve Duyarlı Disiplin (VIPP-SD)” erken dönem müdahale yönteminin ülkemize kazandırılması çalışmalarında araştırmacı olan Dr. Koçkar 10 yıl Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, halen Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları çocuk ve ergen psikopatolojisi olan Dr. Koçkar bebeklik, okul öncesi, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen duygu-durum bozukluklarını araştırmakta ve bu konularda seminer ve danışmanlık vermektedir. Araştırmalarını, bağlanma, kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlükleri, otizm spektrum bozuklukları üzerine yapmaya devam etmektedir.

Aylin İlden Koçkar 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, aynı üniversitede 1999 yılında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora (2006) derecelerini tamamlamıştır. 2013 yılında Klinik Psikoloji alanında doçent, 2018’de profesör olmuştur. 1998-2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı’nda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çalışmıştır. 2007-2011 yılları arasında Bilkent Üniversitesi ile Atılım Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik yaşamına devam etmiştir. Doktora sonrasında Hollanda Hükümeti Yüksek Öğretim Kurumu ile Merkezleri Hollanda’da bulunan International Child Development Initiatives (ICDI) ve Sardes tarafından düzenlenen “Early Childhood Development Diploma” eğitimini tamamlamıştır. Dr. Koçkar, Video Geribildirimli Olumlu Ebeveynlik, Filial Terapi ve Çocuk Odaklı Oyun Terapisi uygulayıcısıdır. “Video Geribildirimi ile Olumlu Ebeveynlik ve Duyarlı Disiplin (VIPP-SD)” erken dönem müdahale yönteminin ülkemize kazandırılması çalışmalarında araştırmacı olan Dr. Koçkar 10 yıl Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, halen Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları çocuk ve ergen psikopatolojisi olan Dr. Koçkar bebeklik, okul öncesi, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen duygu-durum bozukluklarını araştırmakta ve bu konularda seminer ve danışmanlık vermektedir. Araştırmalarını, bağlanma, kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlükleri, otizm spektrum bozuklukları üzerine yapmaya devam etmektedir.