Ankara Üniversitesi. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Neşe Erol (Ph.D), İlk-Orta-Lise eğitimini T.E.D. Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra Hacettepe Universitesi Psikoloji Bölümünden Lisans, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Psikoloji Bölümünden Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Uygulamalı Bilimler (Klinik Psikoloji) Bölümünden Doktora derecelerini almıştır. 1989 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör olmuştur Aralık 1972- 1979 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Ana Bilim Dalında, 1979 yılında Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında psikolog olarak çalışmıştır. 1989 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını tam zamanlı olarak akademik, klinik ve araştırma düzeyinde sürdürmektedir.

Neşe Erol, 1986-1987 yıllarında İngiltere’de Londra Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği ve Psikoloji bölümünde eğitimlere, klinik uygulamalara ve araştırmalara katılarak doktora sonrası çalışmalarını sürdürmüştür. Daha sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Vermont Universitesi “Children, Youth and Families” merkezinde Profesör Thomas Achenbach ve ekibi ile 1994 yılından bu yana çalışmalar yapmıştır. Dr. Erol, ASEBA ölçeklerinin Türkiye sorumlusudur.

Dr. Erol, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Kuruluşu ICORHTA tarafından desteklenen “Fogarty Uluslararası Ruh Sağlığı ve Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Eğitim Programı” nın Türkiye araştırma başkanlığı ve danışmanlığını yapmıştır. Boston Çocuk Hastanesi, Harvard Tıp Fakültesi ve Türkiye arasında yürütülen program’ın başkanı Dr. Kerim Münir ile çalışmıştır. T.C Sağlık Bakanlığının, Boston Çocuk Hastanesi, Harvard Tıp Fakültesi ile işbirliği içinde yürüttüğü “Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası”geliştirme programında ve proje editör grubunda yer almıştır

Dr. Erol’un ilgi alanları; değerlendirme, epidemiyoloji, bebek ruh sağlığı, devlet korumasında yetişen bebek, çocuk, genç ve erişkinlerin ruh sağlığı ile koruyucu aile ve evlat edinme hizmet modelleridir. Ödülleri ve kitapları olan Dr. Erol, “Türkiye Ruh Sağlığı Profili” araştırmasında çocuk ve ergenlere yönelik bölümün sorumlusudur. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda araştırmaları vardır

Dr. Neşe Erol, 2004 yılında “International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions”ın (IACAPAP) yönetim kuruluna seçilmiş ve 2006-2010 yılları arasında Başkan Yardımcılarından biri olmuştur.

Dr. Erol, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde akademik danışmanlık yapmış ve çocuk psikopatolojisi alanında üç araştırma ödülü almıştır. Uluslararası çeşitli derneklere üyedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte çeşitli projelerde çalışmıştır. Ülkemizde, çeşitli bakanlıklarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmüştür.

Neşe Erol, ülkemizde ”Bebek Ruh Sağlığı Derneği (17.04.2005)” ve “Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneğinin (25.07.2005)”kurucusudur. Bebek Ruh Sağlığı Derneğinin, “Uluslararası Bebek Ruh Sağlığı Derneğine –WAIMH-” 2010 yılında üye olmasını ekibi ile birlikte sağlamıştır. Beş yıl boyunca Türk Psikologlar Derneği Çocuk ve Ergen Birimi Başkanlığını yapmıştır.

Devlet Korumasında Yetişmiş olan Gençlerin kurduğu “Hayat Sende Gençlik Akademisi” ile birlikte ortak çalışmalar yürütmüş ve Sabancı tarafından desteklenen “Sosyal Duvarları Yıkalım” ve Etiketsiz Eğitim projelerinin danışmanlığını yapmıştır. Evlidir.

European Certificate in Psychology- EuroPSY Sertifika sahibidir.

 

Konuyla ilgili araştırma ve çalışmaları

Erol, N., Şahin, N., Özcebe, H. (1990). Çocukluk korkuları:Korku tarama ölçeğinin psikometrik özellikleri ve gecekondu kesimine ilişkin norm çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, I:1, 31-38.

Savaşır, I., Sezgin, N., Erol, N. (1992). 0-6 Yaş Çocukları için Gelişim Tarama Envanteri Geliştirilmesi: Ön çalışmalar. Türk Psikiyatri Dergisi, 3 (2), 33-38.

Sezgin, N., Erol, N., Savaşır, I. (1993). 0-6 yaş çocukları için “Gelişim Tarama Envanteri”. Türk Psikiyatri Dergisi, (4) 1, 9-17.

Erol, N., Sezgin, N., Savaşır, I. (1993). Ankara Gelişim Tarama Envanteri ile ilgili geçerlik çalışmaları. Türk Psikoloji Dergisi, (8) 29, 16-22.

Savaşır, I., Sezgin, N., Erol, N. (1994). Çocuk gelişimi ve sosyal değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, (5) 1, 11-18.

Savaşır, I., Sezgin, N., Erol, N. (1994, 1998,2005). Ankara Gelişim Tarama Envanteri El Kitabı. Ankara, Rekmay Ltd. Şirketi, II. Basım.

Fonseca, A.C., Yule, W., Erol, N. (1994). Cross cultural issues. Handbook of Phobic and Anxiety Disorders in Children and Adolescents. In T.H. Ollendick, N.J. King, W. Yule (Eds) New York: Plenum Press, s: 67-84.

Erol, N., Şahin, N. (1995). Fears of children and the cultural context: The Turkish norms. European Child and Adolescent Psychiatry, 4: 85-93.

Arslan, L., Verhulst, F.C., Van der Ende, J., Erol, N. (1997). Understanding childhood (problem) behaviors from a cultural perspective: Comparison of problem behaviors and competencies in Turkish immigrant, Turkish and Dutch children. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32: 477-484.

Erol, N. (1996). Anne-baba el kitabı. “Çocuğun Psikososyal Gelişimi Açısından Temel Mesajlar”. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Erol, N., Uslu, R. (1996). Gebe kadınla ve 0-2 yaşında çocuğu olan annelerle görüşme kayıt formu. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Erol, N. (1996). Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla 0-24 aylar arası Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi. İl Eğitim Rehberi. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Erol, N. (1996). Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla 0-24 aylar arası Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi. Sağlık Personeli El Kitabı. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Erol, N., Şimşek, Z. (1997). Türkiye’de Çocuk ve Gençlerde Ruh Sağlığı Profili. Çocuk ve gençlerde yeterlik alanları ile sorun davranışların dağılımı. Türkiye Ruh Sağlığı Profili. Ön Rapor. Erol, N., Kılıç, C., Ulusoy, M., Keçeci, M., Şimşek, Z.T. (Eds). Aydoğdu Ofset, Ankara.

Erol, N., Şimşek, Z. (1998). Türk Çocukları ve Gençlerinde Ruh Sağlığı: yeterlik alanları davranış ve duygusal sorunların dağılımı. Türkiye Ruh Sağlığı Profili. Ana Rapor. Erol, N., Kılıç, C., Ulusoy, M., Keçeci, M., Şimşek, Z.T. (Eds). Aydoğdu Ofset, Ankara.

Erol, N., Şimşek, Z., Ertem, İ. (1997). Önleyici Çalışmalar: Anne-baba-bebek ilişkisini güçlendirme ve çocuğun psikososyal gelişimini Temel Sağlık Hizmetleri yoluyla destekleme projesi. Farklılıkla Yaşamak: Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. Karancı, N.,(ed) Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.13, 113-137.

Erol, N. (1998). Gebeliğin Ruhsal Boyutu. Davranış Bilimlerine Giriş (Ed) Prof.Dr.Yıldırım B.Doğan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara, s: 167-169.

Erol, N. (1999). Çocuğun Psikososyal Gelişimini Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla Destekleme. Türk Pediatri kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi “Çocuklarımız İçin Parlak Gelecekler”. Kongre Kitabı, s: 237-249.

Erol, N., Öner, Ö. (1999). Anksiyete’ye yeni bakışlar. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6 (1), 52-60.

Erol, N., Şimşek, Z.(2000). Mental health of Turkish children: Behavioral and emotional problems reported by parents, teachers and adolescents , Vol:13. International Perspectives on Child and Adolescent Mental Health. In N. Singh, J.P.Leung, A.N. Singh (Eds). U.K: Elsevier Science Ltd , s: 223-247.

Erol, N., Öner, P, Öner, Ö (2001). Trafik kazalarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına etkisi: Anne-Baba El Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Erol, N., Öner, P, Öner, Ö (2001). Trafik kazalarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına etkisi: Çocuk ve Gençler için El Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Erol, N., Öner, O., Sümer, N (2002). Bir yıl içinde Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalına başvuran olguların 4 yıllık izlenmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu. Tubitak Yayınları

Erol, N (2004). Yuva, Yetiştirme Yurtları Sorunun mu Yoksa Çözümün mü Parçası. Koruma Altındaki Çocuklar; Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları , Runa Uslu (ed). Ankara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi,133-140.

Dümenci,L., Erol, N, Achenbach T., Şimşek Z. (2004). The measurement structure of the Turkish translation of the Child Behavior Checklist using confirmatory factor analytic approaches to validation of syndromal constructs. Journal of Abnormal Child Psychology, 32:337-342.

Munir K, Ergene T, Tunaligil V, Erol N (2004). A window of opportunity and promise for development of a national mental health policy in Turkey following two major earthquakes. Harvard Review of Psychiatry ;12:238–251.)

Erol N, Simsek Z, Oner O, Munir K (2005). Effects of Internal Displacement And Resettlement on the Mental Health of Turkish Children and Adolescents; European Psychiatry: 20, 152-157.

Erol N, Simsek Z, Oner O, Munir K. (2005) Behavioral and emotional problems among Turkish children at ages 2 to 3 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. Jan;44(1):80-7.PMID: 15608547

Üstüner S, Erol N, Şimşek Z (2005) Koruyucu aile bakımı altındaki çocukların davranış ve duygusal sorunları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12 (3): 130–140.(Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Ödülü)

Erol N, Şimşek, Z.,Üstüner, S (2005). Çiçekli Dünyamda Elimi Yalnız Bırakma: Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemleri: Kurum Bakımı, Koruyucu Aile, Evlat Edinme. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği Yayını. Ümit Ofset Matbaası.

Münir K., Ergene T., Dağ İ., Erol N., Aker T., (2006). Republic of Turkey National Mental Health Policy. The Ministry of Health of Türkiye Ankara. Adım Travel Flap Tour, Tasarımhane

Erol N, Şimsek Z (2007) Korunma Gereksinmesi Olan Çocuklar: Kurum Bakımı ve Koruyucu Aile Sistemi”. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları, A.S Aysev ve Y.I Taner (eds) Janssen-Cilag, İstanbul, s.963-985

Simsek, Z, Erol, N., Öztop D., Munir, K (2007). Prevalence and predictors of emotional and behavioral problems reported by teachers among institutionally reared children and adolescents in Turkish orphanages compared with community controls; Children and Youth Services Review ,29:883-899.

Simsek Z, Erol N, Öztop D, Özcan Ö.Ö (2008). Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi; Ulusal Örneklemde Karşılaştırrmalı Bir Araştırma.Türk Psikiyatri Dergisi 19 (3): 235 246.

Erol N (2008). Koruyucu Aile, Evlat Edinme Hizmetleri ve Ruh Sağlığı. Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları. Neşe Erol (ed). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

T Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(Üstün B, Erol N (2008). Yetiştirme yurdu deneyimi olan genç yetişkinlerin ve çocuklarının duygusal ve davranışsal sorunları.Yayınlanmamış Tez çalışması, Ankara.

Erol N, Simsek Z (2008) Evlat Edinme ve Ruh Sağlığı. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. F. Ç.Çetin ve ark (eds). Hekimler Yayın Birliği, Ankara, s:748-762

Erol N, Simsek Z, Münir K. (2010). Mental health of adolescents reared in institutional care in Turkey: challenges and hope in the twenty-first century. European Child & AdolescentPsychiatry19:2, 113.

Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Harder VS, Ang RP, Bilenberg N, Bjarnadottir G, Capron C, De Pauw SS, Dias P, Dobrean A, Doepfner M, Duyme M, Eapen V, Erol N, Esmaeili EM, Ezpeleta L, Frigerio A, Gonçalves MM, Gudmundsson HS, Jeng SF, Jetishi P, Jusiene R, Kim YA, Kristensen S, Lecannelier F, Leung PW, Liu J, Montirosso R, Oh KJ, Plueck J, Pomalima R, Shahini M, Silva JR, Simsek Z, Sourander A, Valverde J, Van Leeuwen KG, Woo BS, Wu YT, Zubrick SR, Verhulst FC. Preschool psychopathology reported by parents in 23 societies: testing the seven-syndrome model of the child behavior checklist for ages 1.5-5. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010 Dec;49(12):1215-24.

Rescorla LA, Achenbach TM, Ivanova MY, Harder VS, Otten L, Bilenberg N, Bjarnadottir G, Capron C, De Pauw SS, Dias P, Dobrean A, Döpfner M, Duyme M, Eapen V, Erol N, Esmaeili EM, Ezpeleta L, Frigerio A, Fung DS, Gonçalves M, Guðmundsson H, Jeng SF, Jusiené R, Ah Kim Y, Kristensen S, Liu J, Lecannelier F, Leung PW, Machado BC, Montirosso R, Ja Oh K, Ooi YP, Plück J, Pomalima R, Pranvera J, Schmeck K, Shahini M, Silva JR, Simsek Z, Sourander A, Valverde J, van der Ende J, Van Leeuwen KG, Wu YT, Yurdusen S, Zubrick SR, Verhulst FC. International comparisons of behavioral and emotional problems in preschool children: parents’ reports from 24 societies. J Clin Child Adolesc Psychol. 2011;40(3):456-67

Erol N (2012). Bebek Ruh Sağlığı. Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları. Neşe Erol (ed). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Erol N, Münir K. (2012). Aile bakımı dışında kalan bebek ve küçük çocukları nasıl koruyabiliriz. Bebek Ruh Sağlığı; Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları. Neşe Erol (ed). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi,119-127.

Yurduşen S, Erol N, Gençöz T. The effects of parental attitudes and mothers’ psychological well-being on the emotional and behavioral problems of their preschool children. Matern Child Health J. 2013 Jan;17(1):68-75.

Erol, N (2014) Alternatif hizmet modellerine geçiş sürecinde çocuklar. Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları. Birim Kılıç (ed) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi,111-128.

Altınoğlu Dikmeer İ, Erol N, Gençöz T (2014). Emotional and behavioral problems associated with attachment security and parenting style in adopted and non-adopted children. Türk Psikiyatri Dergisi 25 (4): 234-43.

Erol, N, Keskingöz S, Korçak Ö (2015). Uğur Böceği Kapınızı Çalarsa; Bir aileye kavuşma öyküsü. Tubitak Yayınları.

Erol, Şimşek, Oskay, Münir (2017) Divergent Developmental Pathways of Children and Adolescents Reared in Long-Term Residential Protective Care in Turkey. Child Maltreatment In Long-Term Residential Centers: History, Research, and Current Implications. Adrian V. Rus, Sheri R. Parris, and Ecaterina Stativa (Eds). Baskıda 3):235-246 Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(3):235-246

Ankara Üniversitesi. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Neşe Erol (Ph.D), İlk-Orta-Lise eğitimini T.E.D. Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra Hacettepe Universitesi Psikoloji Bölümünden Lisans, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Psikoloji Bölümünden Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Uygulamalı Bilimler (Klinik Psikoloji) Bölümünden Doktora derecelerini almıştır. 1989 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör olmuştur Aralık 1972- 1979 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Ana Bilim Dalında, 1979 yılında Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında psikolog olarak çalışmıştır. 1989 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını tam zamanlı olarak akademik, klinik ve araştırma düzeyinde sürdürmektedir.

Neşe Erol, 1986-1987 yıllarında İngiltere’de Londra Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği ve Psikoloji bölümünde eğitimlere, klinik uygulamalara ve araştırmalara katılarak doktora sonrası çalışmalarını sürdürmüştür. Daha sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Vermont Universitesi “Children, Youth and Families” merkezinde Profesör Thomas Achenbach ve ekibi ile 1994 yılından bu yana çalışmalar yapmıştır. Dr. Erol, ASEBA ölçeklerinin Türkiye sorumlusudur.

Dr. Erol, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Kuruluşu ICORHTA tarafından desteklenen “Fogarty Uluslararası Ruh Sağlığı ve Gelişimsel Bozukluklar Araştırma Eğitim Programı” nın Türkiye araştırma başkanlığı ve danışmanlığını yapmıştır. Boston Çocuk Hastanesi, Harvard Tıp Fakültesi ve Türkiye arasında yürütülen program’ın başkanı Dr. Kerim Münir ile çalışmıştır. T.C Sağlık Bakanlığının, Boston Çocuk Hastanesi, Harvard Tıp Fakültesi ile işbirliği içinde yürüttüğü “Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası”geliştirme programında ve proje editör grubunda yer almıştır

Dr. Erol’un ilgi alanları; değerlendirme, epidemiyoloji, bebek ruh sağlığı, devlet korumasında yetişen bebek, çocuk, genç ve erişkinlerin ruh sağlığı ile koruyucu aile ve evlat edinme hizmet modelleridir. Ödülleri ve kitapları olan Dr. Erol, “Türkiye Ruh Sağlığı Profili” araştırmasında çocuk ve ergenlere yönelik bölümün sorumlusudur. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda araştırmaları vardır

Dr. Neşe Erol, 2004 yılında “International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions”ın (IACAPAP) yönetim kuruluna seçilmiş ve 2006-2010 yılları arasında Başkan Yardımcılarından biri olmuştur.

Dr. Erol, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde akademik danışmanlık yapmış ve çocuk psikopatolojisi alanında üç araştırma ödülü almıştır. Uluslararası çeşitli derneklere üyedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte çeşitli projelerde çalışmıştır. Ülkemizde, çeşitli bakanlıklarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmüştür.

Neşe Erol, ülkemizde ”Bebek Ruh Sağlığı Derneği (17.04.2005)” ve “Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneğinin (25.07.2005)”kurucusudur. Bebek Ruh Sağlığı Derneğinin, “Uluslararası Bebek Ruh Sağlığı Derneğine –WAIMH-” 2010 yılında üye olmasını ekibi ile birlikte sağlamıştır. Beş yıl boyunca Türk Psikologlar Derneği Çocuk ve Ergen Birimi Başkanlığını yapmıştır.

Devlet Korumasında Yetişmiş olan Gençlerin kurduğu “Hayat Sende Gençlik Akademisi” ile birlikte ortak çalışmalar yürütmüş ve Sabancı tarafından desteklenen “Sosyal Duvarları Yıkalım” ve Etiketsiz Eğitim projelerinin danışmanlığını yapmıştır. Evlidir.

European Certificate in Psychology- EuroPSY Sertifika sahibidir.

Konuyla ilgili araştırma ve çalışmaları

Erol, N., Şahin, N., Özcebe, H. (1990). Çocukluk korkuları:Korku tarama ölçeğinin psikometrik özellikleri ve gecekondu kesimine ilişkin norm çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, I:1, 31-38.

Savaşır, I., Sezgin, N., Erol, N. (1992). 0-6 Yaş Çocukları için Gelişim Tarama Envanteri Geliştirilmesi: Ön çalışmalar. Türk Psikiyatri Dergisi, 3 (2), 33-38.

Sezgin, N., Erol, N., Savaşır, I. (1993). 0-6 yaş çocukları için “Gelişim Tarama Envanteri”. Türk Psikiyatri Dergisi, (4) 1, 9-17.

Erol, N., Sezgin, N., Savaşır, I. (1993). Ankara Gelişim Tarama Envanteri ile ilgili geçerlik çalışmaları. Türk Psikoloji Dergisi, (8) 29, 16-22.

Savaşır, I., Sezgin, N., Erol, N. (1994). Çocuk gelişimi ve sosyal değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, (5) 1, 11-18.

Savaşır, I., Sezgin, N., Erol, N. (1994, 1998,2005). Ankara Gelişim Tarama Envanteri El Kitabı. Ankara, Rekmay Ltd. Şirketi, II. Basım.

Fonseca, A.C., Yule, W., Erol, N. (1994). Cross cultural issues. Handbook of Phobic and Anxiety Disorders in Children and Adolescents. In T.H. Ollendick, N.J. King, W. Yule (Eds) New York: Plenum Press, s: 67-84.

Erol, N., Şahin, N. (1995). Fears of children and the cultural context: The Turkish norms. European Child and Adolescent Psychiatry, 4: 85-93.

Arslan, L., Verhulst, F.C., Van der Ende, J., Erol, N. (1997). Understanding childhood (problem) behaviors from a cultural perspective: Comparison of problem behaviors and competencies in Turkish immigrant, Turkish and Dutch children. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32: 477-484.

Erol, N. (1996). Anne-baba el kitabı. “Çocuğun Psikososyal Gelişimi Açısından Temel Mesajlar”. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Erol, N., Uslu, R. (1996). Gebe kadınla ve 0-2 yaşında çocuğu olan annelerle görüşme kayıt formu. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Erol, N. (1996). Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla 0-24 aylar arası Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi. İl Eğitim Rehberi. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Erol, N. (1996). Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla 0-24 aylar arası Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi. Sağlık Personeli El Kitabı. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Erol, N., Şimşek, Z. (1997). Türkiye’de Çocuk ve Gençlerde Ruh Sağlığı Profili. Çocuk ve gençlerde yeterlik alanları ile sorun davranışların dağılımı. Türkiye Ruh Sağlığı Profili. Ön Rapor. Erol, N., Kılıç, C., Ulusoy, M., Keçeci, M., Şimşek, Z.T. (Eds). Aydoğdu Ofset, Ankara.

Erol, N., Şimşek, Z. (1998). Türk Çocukları ve Gençlerinde Ruh Sağlığı: yeterlik alanları davranış ve duygusal sorunların dağılımı. Türkiye Ruh Sağlığı Profili. Ana Rapor. Erol, N., Kılıç, C., Ulusoy, M., Keçeci, M., Şimşek, Z.T. (Eds). Aydoğdu Ofset, Ankara.

Erol, N., Şimşek, Z., Ertem, İ. (1997). Önleyici Çalışmalar: Anne-baba-bebek ilişkisini güçlendirme ve çocuğun psikososyal gelişimini Temel Sağlık Hizmetleri yoluyla destekleme projesi. Farklılıkla Yaşamak: Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. Karancı, N.,(ed) Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.13, 113-137.

Erol, N. (1998). Gebeliğin Ruhsal Boyutu. Davranış Bilimlerine Giriş (Ed) Prof.Dr.Yıldırım B.Doğan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara, s: 167-169.

Erol, N. (1999). Çocuğun Psikososyal Gelişimini Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla Destekleme. Türk Pediatri kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi “Çocuklarımız İçin Parlak Gelecekler”. Kongre Kitabı, s: 237-249.

Erol, N., Öner, Ö. (1999). Anksiyete’ye yeni bakışlar. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6 (1), 52-60.

Erol, N., Şimşek, Z.(2000). Mental health of Turkish children: Behavioral and emotional problems reported by parents, teachers and adolescents , Vol:13. International Perspectives on Child and Adolescent Mental Health. In N. Singh, J.P.Leung, A.N. Singh (Eds). U.K: Elsevier Science Ltd , s: 223-247.

Erol, N., Öner, P, Öner, Ö (2001). Trafik kazalarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına etkisi: Anne-Baba El Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Erol, N., Öner, P, Öner, Ö (2001). Trafik kazalarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına etkisi: Çocuk ve Gençler için El Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Erol, N., Öner, O., Sümer, N (2002). Bir yıl içinde Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalına başvuran olguların 4 yıllık izlenmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu. Tubitak Yayınları

Erol, N (2004). Yuva, Yetiştirme Yurtları Sorunun mu Yoksa Çözümün mü Parçası. Koruma Altındaki Çocuklar; Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları , Runa Uslu (ed). Ankara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi,133-140.

Dümenci,L., Erol, N, Achenbach T., Şimşek Z. (2004). The measurement structure of the Turkish translation of the Child Behavior Checklist using confirmatory factor analytic approaches to validation of syndromal constructs. Journal of Abnormal Child Psychology, 32:337-342.

Munir K, Ergene T, Tunaligil V, Erol N (2004). A window of opportunity and promise for development of a national mental health policy in Turkey following two major earthquakes. Harvard Review of Psychiatry ;12:238–251.)

Erol N, Simsek Z, Oner O, Munir K (2005). Effects of Internal Displacement And Resettlement on the Mental Health of Turkish Children and Adolescents; European Psychiatry: 20, 152-157.

Erol N, Simsek Z, Oner O, Munir K. (2005) Behavioral and emotional problems among Turkish children at ages 2 to 3 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. Jan;44(1):80-7.PMID: 15608547

Üstüner S, Erol N, Şimşek Z (2005) Koruyucu aile bakımı altındaki çocukların davranış ve duygusal sorunları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12 (3): 130–140.(Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Ödülü)

Erol N, Şimşek, Z.,Üstüner, S (2005). Çiçekli Dünyamda Elimi Yalnız Bırakma: Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemleri: Kurum Bakımı, Koruyucu Aile, Evlat Edinme. Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği Yayını. Ümit Ofset Matbaası.

Münir K., Ergene T., Dağ İ., Erol N., Aker T., (2006). Republic of Turkey National Mental Health Policy. The Ministry of Health of Türkiye Ankara. Adım Travel Flap Tour, Tasarımhane

Erol N, Şimsek Z (2007) Korunma Gereksinmesi Olan Çocuklar: Kurum Bakımı ve Koruyucu Aile Sistemi”. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları, A.S Aysev ve Y.I Taner (eds) Janssen-Cilag, İstanbul, s.963-985

Simsek, Z, Erol, N., Öztop D., Munir, K (2007). Prevalence and predictors of emotional and behavioral problems reported by teachers among institutionally reared children and adolescents in Turkish orphanages compared with community controls; Children and Youth Services Review ,29:883-899.

Simsek Z, Erol N, Öztop D, Özcan Ö.Ö (2008). Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi; Ulusal Örneklemde Karşılaştırrmalı Bir Araştırma.Türk Psikiyatri Dergisi 19 (3): 235 246.

Erol N (2008). Koruyucu Aile, Evlat Edinme Hizmetleri ve Ruh Sağlığı. Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları. Neşe Erol (ed). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

T Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(Üstün B, Erol N (2008). Yetiştirme yurdu deneyimi olan genç yetişkinlerin ve çocuklarının duygusal ve davranışsal sorunları.Yayınlanmamış Tez çalışması, Ankara.

Erol N, Simsek Z (2008) Evlat Edinme ve Ruh Sağlığı. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. F. Ç.Çetin ve ark (eds). Hekimler Yayın Birliği, Ankara, s:748-762

Erol N, Simsek Z, Münir K. (2010). Mental health of adolescents reared in institutional care in Turkey: challenges and hope in the twenty-first century. European Child & AdolescentPsychiatry19:2, 113.

Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, Harder VS, Ang RP, Bilenberg N, Bjarnadottir G, Capron C, De Pauw SS, Dias P, Dobrean A, Doepfner M, Duyme M, Eapen V, Erol N, Esmaeili EM, Ezpeleta L, Frigerio A, Gonçalves MM, Gudmundsson HS, Jeng SF, Jetishi P, Jusiene R, Kim YA, Kristensen S, Lecannelier F, Leung PW, Liu J, Montirosso R, Oh KJ, Plueck J, Pomalima R, Shahini M, Silva JR, Simsek Z, Sourander A, Valverde J, Van Leeuwen KG, Woo BS, Wu YT, Zubrick SR, Verhulst FC. Preschool psychopathology reported by parents in 23 societies: testing the seven-syndrome model of the child behavior checklist for ages 1.5-5. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010 Dec;49(12):1215-24.

Rescorla LA, Achenbach TM, Ivanova MY, Harder VS, Otten L, Bilenberg N, Bjarnadottir G, Capron C, De Pauw SS, Dias P, Dobrean A, Döpfner M, Duyme M, Eapen V, Erol N, Esmaeili EM, Ezpeleta L, Frigerio A, Fung DS, Gonçalves M, Guðmundsson H, Jeng SF, Jusiené R, Ah Kim Y, Kristensen S, Liu J, Lecannelier F, Leung PW, Machado BC, Montirosso R, Ja Oh K, Ooi YP, Plück J, Pomalima R, Pranvera J, Schmeck K, Shahini M, Silva JR, Simsek Z, Sourander A, Valverde J, van der Ende J, Van Leeuwen KG, Wu YT, Yurdusen S, Zubrick SR, Verhulst FC. International comparisons of behavioral and emotional problems in preschool children: parents’ reports from 24 societies. J Clin Child Adolesc Psychol. 2011;40(3):456-67

Erol N (2012). Bebek Ruh Sağlığı. Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları. Neşe Erol (ed). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Erol N, Münir K. (2012). Aile bakımı dışında kalan bebek ve küçük çocukları nasıl koruyabiliriz. Bebek Ruh Sağlığı; Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları. Neşe Erol (ed). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi,119-127.

Yurduşen S, Erol N, Gençöz T. The effects of parental attitudes and mothers’ psychological well-being on the emotional and behavioral problems of their preschool children. Matern Child Health J. 2013 Jan;17(1):68-75.

Erol, N (2014) Alternatif hizmet modellerine geçiş sürecinde çocuklar. Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyum Sunuları. Birim Kılıç (ed) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları. Ankara Üniversitesi Basımevi,111-128.

Altınoğlu Dikmeer İ, Erol N, Gençöz T (2014). Emotional and behavioral problems associated with attachment security and parenting style in adopted and non-adopted children. Türk Psikiyatri Dergisi 25 (4): 234-43.

Erol, N, Keskingöz S, Korçak Ö (2015). Uğur Böceği Kapınızı Çalarsa; Bir aileye kavuşma öyküsü. Tubitak Yayınları.

Erol, Şimşek, Oskay, Münir (2017) Divergent Developmental Pathways of Children and Adolescents Reared in Long-Term Residential Protective Care in Turkey. Child Maltreatment In Long-Term Residential Centers: History, Research, and Current Implications. Adrian V. Rus, Sheri R. Parris, and Ecaterina Stativa (Eds). Baskıda 3):235-246 Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(3):235-246