Dünya Bebek Ruh Sağlığı Derneği Bebek Hakları Bildirgesi’ni Hazırlamaktadır.

Detaylı bilgi için
tıklayınız.

Daha Fazla

18. Dünya Bebek Ruh Sağlığı Kongresi
15-19 Temmuz 2023, Dublin/İrlanda

Detaylı bilgi için
tıklayınız.

Daha Fazla

Bebek Ruh Sağlığı Derneği olarak, 21 Mart 2023‘te UNICEF ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Erken Çocukluk Gelişimi Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı 2023-2028 Danışma Toplantısı‘na katıldık.